Home / NAM THÔNG

NAM THÔNG

Tổng quan về Nam Thông 1,2,3

Nam Thông 1 được  bao bọc xung quanh  Đường 23, Đường C-Nam và gần khu Nam Thông 3, Mỹ Thái 1, Nam Thông 2. Nam Thông 1 có : -Nhà tự xây 11*18 -Đơn lập 15×18 Nam Thông 2 gần Nam Thông 1 và Mỹ Thái 1, có Đường 22 ...

Read More »